Dojo etikett

japanNéhány rövid gondolat a néha furcsának tűnő szokásokról, szabályokról. Ennek alapja egyrészt a japán társadalomban ma is élő, különböző szempontok szerint osztályozott kapcsolatviszonyok (SEMPAI-KOHAI SEIDO), másrészt a karate “katonai” jellege, a karatéban ezt a viszonyrendszert a vizsgarendszeren keresztül elért övfokozatokban megnyilvánuló rangok határozzák meg. Az etikett betartása iskolánként lehet enyhébb vagy szigorúbb, a szabályokat nem minden edzõ tartja és tartatja be szó szerint, de attól még léteznek és hozzátartoznak a karatéhoz és a harcművészetekhez.

DOJO: a terem, ahol az edzések zajlanak.
SENSEI: tanár, tanító, dan fokozattal rendelkező karatéka.
SEMPAI: aki magasabb fokozattal bír, a szó idősebbet, tapasztaltabbat, elöljárót jelent (szó szerinti fordításban idősebb testvér)
DOHAI: a velünk egyenlő fokozattal rendelkező, jelentése azonos rangú, mellérendelt.
KOHAI: az alacsonyabb fokozattal rendelkező, jelentése alárendelt.

Köszönés, üdvözlés:
Mindenki aki belép a dojoba vagy onnan távozik meghajol az ajtóban, arccal a terem közepe felé függetlenül attól, hogy a teremben tartózkodik-e éppen valaki vagy sem. A meghajlás szól a karate szellemének, a mesternek, a többieknek és a teremnek. Ha danos mester tartózkodik a teremben, őt is külön illeti üdvözlet.
Az edzés kezdetén és végén szertartás részeként térdelő ülésben meditálunk, majd üdvözöljük a SHOMEN-t, amely az edzőteremben kialakított kis szentély (zászló, a mester fényképe és egyéb karatéval kapcsolatos relikviák), ezután az edzést vezető SEMPAI vagy SENSEI felé hajlunk meg.
A köszönésnél a ruházatnak rendben kell lennie, ha mégsem, akkor ezt –  gyors hátrafordulás után – javítani kell. Ha valakinek olyan sérülése van, amely a seiza-ban akadályozza, állva maradhat és az üdvözlési formulákat MUSUBI DACHI-ban kell végrehajtania.

A közös üdvözlések az edzés elején és végén az alábbi módon történnek:
Miután a karatékák rangsor szerint felsorakoztak a DOJO-ban, a sor elején álló rangidős vagy az edzés vezetőjének utasításait követik.
SEIZA vezényszóra a legmagasabb övfokozattal kezdve egyenként térdelő ülésben foglalnak helyet.
MOKUSO vezényszóra lehunyják a szemüket és meditálnak, ilyenkor mindenki próbál megszabadulni a mindennapi problémáktól, ellazulni és felkészülni az edzésre. .
MOKUSO YAME vezényszóra befejezik a meditációt és kinyitják a szemüket.
SHOMENNI REI vezényszóra némán meghajolnak a szentély felé.
SEMPAINI REI, vagy SENSEINI REI vezényszóra köszöntik az edzést vezető mestert.
OTAGAINI REI vezényszóra a karatékák egymást üdvözlik.

Alapvető szabályok:

 • A karatéka az edzéseken mindig tiszta GI-ben (karate ruhában) ás ápoltan jelenjen meg. Koszos GI-ben megjelenni tiszteletlenség a mesterrel, a DOJO-val és a többiekkel szemben is. Ha elszakad meg kell varrni vagy foltozni. Egy javított, foltozott karate gí-t hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat viselni igen.
 • A nõk, lányok egyszínû fehér pólót hordhatnak a karate gí alatt, a férfiak semmit. (Vannak dojok ahol ettől eltérnek, nem ragaszkodnak a fehér színhez, illetve férfiak is viselnek pólót a gi alatt)
 • Edzésen semmiféle ékszert, órát nem szabad viselni a sérülések elkerülése érdekében.
  A hosszú hajat gumival, pánttal össze kell fogni.
 • A DOJO-ban mezítláb folyik az edzés, ezért a cipõket, papucsokat rendezetten a bejárata mellett kell hagyni.
 • A DOJO-ban tilos enni, inni, dohányozni.
 • Az edzés kezdetéig a halkan lehet beszélgetni, bemelegítést végezni, gyakorolni a tanult technikákat. Nem illik hangoskodni a többieket zavarni.
 • Tilos küzdelmet gyakorolni, ha az edzõ nincs jelen!
 • Ha valaki sérült, vagy beteg, edzés elõtt mindenképpen jeleznie kell ezt az edzés vezetőjének.
 • Ha az edzésvezetõ vagy egy magasabb fokozatú magyaráz, a magyarázatot HEIKO DACHI-ban, SEIZA-ban, illetve törökülésben kell hallgatni, csendben a mester felé fordulva. A magyarázat közben beszélgetni vagy mással foglalkozni tiszteletlenség és tilos!
  Ha az elhangzott magyarázatot megértetted, HAI (SENSEI / SEMPAI) vagy OSS  (SENSEI / SEMPAI) szavakkal illik jelezni ezt.
 • Ha a karatekának valami mondani valója van az edzõnek, akkor meg kell várnia az alkalmas pillanatot, pl. két gyakorlat között és meghajlással valamint a megfelelõ megszólítással kell ezt jeleznie. Ha az edzõ megkérdezi, mit szeretne, akkor lehet közölni vele. Természetesen egy esetleges vészhelyzet esetén nem kell alkalmas pillanatra várni, hanem azt azonnal jelezni kell az edzés vezetőjének.
 • A DOJO-ban mindig, mindekivel tisztetettudóan kell viselkedni!
 • Ha bármit át kívánunk adni a feljebbvalónknak vagy át kívánunk venni tőle valamit, azt mindig két kézzel illik átnyújtani, illetve átvenni.
 • Az edzésre mindig pontosan illik érkezni, ha mégis sikerülne elkésni, a belépés és köszönés után le kell ülni SEIZA-ba az ajtó mellé, és ha a mester szólít, vagy int, akkor lehet felállni (felé fordulva meghajolni) és gyorsan, szótlanul beállni a sorba.
 • Edzés közben, páros gyakorlatok esetén mindig meghajlással illik üdvözölni az edzõtársat, a gyakorlás befejezése után pedig, szintén meghajlással megköszönni a közös munkát. Van, hogy erre az edzés vezetője utasítást is ad az OTAGAINI REI vezényszóval.
 • A KOHAI minden esetben be kell, hogy tartsa a SEMPAI vagy SENSEI utasításait, tisztelettel kell viseltetnie irántuk.
 • A KOHAI minden esetben hangos OSU köszöntéssel (OSHI SHINOBI rövidítése. Jelentése: feltétel nélkül alávetem magam akaratodnak) előre köszönti a magasabb fokozatút SEMPAI / SENSEI. Az üdzözlés nemcsak a DOJO területén, hanem bárhol, ahol találkoznak elvárt egy karatékától.